King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

เรียนประชาคม มจธ. ทุกท่าน

  เนื่องด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ Google for Education จาก บริษัท กูเกิล จำกัด โดยปรับลดจากแบบไม่จำกัดการใช้งานเป็นแบบจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวมต่อสถานศึกษา (Google Workspace for Education)

  สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นต้องปรับการให้บริการบน Google Service (Drive , Mail , Photo) ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท กูเกิล โดยจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวมต่อ Account ให้ไม่เก็น 10 GB ดังนั้น จึงขอให้ท่านที่มีการใช้พื้นที่มากกว่า 10 GB ทำการย้ายข้อมูลออกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลของท่านอาจสูญหายหลังจากที่บริษัท กูเกิล ได้ดำเนินการตามที่แจ้งมาแล้ว

  เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลของท่าน สำนักคอมพิวเตอร์ จึงขอให้ผู้ใช้ทุกท่านตรวจสอบพื้นที่การใช้งานและทำการย้ายข้อมูลตามคู่มือที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำไว้ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center หมายเลข 111 , 02-470-9444 , ccsupport@kmutt.ac.th , MS Teams : ICT Service Desk For Staff , Facebook : Computer Center of KMUTT


จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ

สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ.


เอกสารอ้างอิง : บันทึกข้อความ ที่ อว7607/491/2564 | บันทึกข้อความ ที่ อว7607/677/2564คู่มือตรวจสอบพื้นที่ Google Drive

1. คลิกที่ https://drive.google.com/ จะปรากฎดังภาพ ป้อนชื่อ login และ password ดังภาพ

2. คลิกที่ปุ่มเลือก Settings ดังภาพ

3. ที่หัวข้อ Storage จะเห็นพื้นที่ ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด


4. ถ้าต้องการทราบรายละเอียดของการใช้งาน สามารถคลิก View storage details เพื่อดูรายละเอียดได้


ดาวน์โหลดคู่มือ: คู่มือตรวจสอบพื้นที่ Google Driveคู่มือการคัดลอกข้อมูลด้วย Google Takeout

1. คลิกที่ https://takeout.google.com/ จะปรากฎดังภาพ ป้อนชื่อ login และ password ดังภาพ


2. ค่าเริ่มต้นของ Google Takeout จะเลือกให้สำรองข้อมูลทั้งหมด ให้เลือก คลิก Deselect All (ยกเลิกการเลือกทั้งหมด) ดังภาพ


3. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง คลิกเครื่องหมายถูกที่ Drive แล้วคลิก All Drive data included (รวมข้อมูลทั้งหมดในไดรฟ์)


4. คลิกเลือกโฟลเดอร์ทั้งหมดหรือเฉพาะที่ต้องการดาวน์โหลดเท่านั้น และคลิก OK


5. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง คลิก Next Step (ขั้นตอนต่อไป)


6. เลือก Export once และเลือกประเภทไฟล์เป็น Zip ขนาด 2 GB หรือมากกว่า แล้วคลิก Create export (สร้างการส่งออก)


7. ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลา โดยขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ที่ดาวน์โหลด (โปรดอย่าปิดหน้าจอจนกว่าหน้าจอจะแสดงผลดังข้อที่ 8.)


8. คลิกที่ Download เพื่อ ดาวน์โหลดไฟล์บน Google Drive ลงบนคอมพิวเตอร์


9. ให้เลือก Path ที่ต้องการบันทึกไฟล์ที่ทำการ Download โดยไฟล์จะถูกบันทึกเป็น Zip ไฟล์ ต้องทำการแตกไฟล์ก่อนเพื่อนำไฟล์มาใช้งาน

ดาวน์โหลดคู่มือ: คู่มือการคัดลอกข้อมูลด้วย Google Takeoutคู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google ไป ยัง OneDrive
ด้วย mover.io

1. เข้าเว็ปไซต์ https://mover.io/


2. คลิกเลือก Work or School account


3. ป้อน Login password ของมหาวิทยาลัย


4. Office 365 Mover จะทำการ ร้องขอสิทธิ์ของแอปในการเข้าถึงข้อมูลของเรา ให้ทำการ คลิกที่ปุ่ม ยอมรับ


5. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดง Step ในการทำงาน ให้เริ่มจาก Step 1 : Select source (ต้นทาง) โดยคลิกที่ Authorize New Connector


6. ทำการเลือก Google Drive (Single User) กดปุ่ม Authorize


7. ทำการตั้งชื่อ Display Name ของการเชื่อมต่อ แล้วทำการกดปุ่ม Authorize


8. ลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ Email @mail.kmutt.ac.th ที่ใช้งานอยู่ แล้วกดปุ่มถัดไป เมื่อทำการ login แล้วให้ กดปุ่มอนุญาต ถึงตรงนี้จะสังเกตุว่า Step 1 : Select source ของเราจะมี File และ Folders จากการเชื่อมต่อข้อมูลมาจาก Google Drive เรียบร้อยแล้ว ถัดไปให้ทำการกดปุ่ม Authorize New Connector ทางฝั่ง Step 2: Select destination (ปลายทาง)


9. ทำการเลือก OneDrive for Business (Single User) คลิกปุ่ม Authorize


10. ทำการตั้งชื่อ Display Name ของการเชื่อมต่อ แล้วทำการกดปุ่ม Authorize


11. ใช้ Email เพื่อทำการ login และทำรายการต่อไป


12. Mover OneDrive Single User จะทำการ ร้องขอสิทธิ์ของแอปในการเข้าถึงข้อมูลของเรา ให้ทำการ คลิกที่ปุ่ม ยอมรับ (มาถึงในขั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลใน Step 1 และ Step 2 จะแสดงเรียบร้อยแล้ว)

13. ทำการสร้าง Folder ใหม่ ในขั้นตอนนี้อาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ หากไม่ต้องการทำขั้นตอนนี้ให้ข้ามไปยังข้อถัดไป (เพื่อจัดระเบียบข้อมูลของเรา หากมี File หรือ Folder ที่ชื่อตรงกันอาจจะทำให้ข้อมูลทับซ้อนหรือข้อมูลมาไม่สมบูรณ์ได้) ทำการกดที่ปุ่ม Create Folder แล้วตั้งชื่อ หลังจากตั้งชื่อแล้วให้ทำการกดตกลงเพื่อสร้าง Folder หลังจากนั้นคลิกเข้าไปยัง Folder ที่เราเพิ่งสร้าง แล้วทำการ กดปุ่ม Start Copy
**หากเราไม่ต้องการที่จะทำการสร้าง Folder ใหม่เราสามารถกดปุ่ม Start Copy ได้เลย**14. หลังจากที่เราทำการ Start Copy แล้วระบบจะแสดงผลของการทำให้เราทราบ ซึ่งตรงนี้ระบบจะทำงานให้เราอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดคู่มือ: คู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google ไป ยัง OneDrive ด้วย Mover.io


กลับสู่ด้านบน