King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน


นักศึกษาคู่มือแนะนำบริการสารสนเทศ
ที่ให้บริการโดยสำนักคอมพิวเตอร์รวมบริการสารสนเทศของ มจธ. มาไว้ให้แล้วในไฟล์เดียว !

น้องๆนักศึกษา มจธ. ต้องห้ามพลาด สำหรับ "คู่มือแนะนำบริการสารสนเทศ" ที่ให้บริการโดยสำนักคอมพิวเตอร์

ซึ่งคู่มือนี้จะมาพร้อมกับการแนะนำบริการ และวิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบ และบริการสารสนเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น KMUTT Account , วิธีการยืนยันตัวตน , KMUTT e-Mail , KMUTT Wi-Fi รวมถึง Software License ที่น้องๆจะได้ใช้งานตลอดภาคการเรียนการศึกษาอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ยังมีช่องทางการติดต่อขอรับบริการ ของสำนักคอมพิวเตอร์ และวัน-เวลาทำการ ที่เปิดให้น้องๆ ทุกคนได้เข้ามาปรึกษา หรือขอทราบวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบริการสารสนเทศของ มจธ. นั่นเอง


บุคลากร