King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2566เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)