King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2565วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565